สายพันธุ์ อินทผลัม หรือ อินทผาลัม

อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Barhi 
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ medjool
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Ajwa
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Um ed dahan
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Shi shi
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Abu Maan
อินทผลัม/ อินทผาลัม สายพันธุ์ Nawader
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Khalas
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Khadrawy
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Khoneizi
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Sukkari
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Saggai
อินทผลัม / อินทผาลัม สายพันธุ์ Sultana
อินทผาลัม ตัวผู้สายพันธุ์ Ghannami

 

สายพันธุ์อินทผลัมที่เพาะปลูกมีมากมายและมีมากกว่า 600 ชนิด อินทผาลัมเป็นพืชตระกูลเดียวกับ ปาล์ม ให้ผลที่มีรสชาติหวาน ไม่มีต้นกำเนิดที่แน่ชัดว่าอินทผาลัมมีถิ่นกำเนิดที่ใดกันแน่

อินทผลัมสายพันธุ์ต่างๆ
Aabel – พบได้ทั่วไปในประเทศลิเบีย
Ajwah – สายพันธุ์อินทผลัมจากเมืองเมดินา ประเทศซาอุดีอาระเบีย
Al-Barakah – สายพันธุ์ุ์อินทผลัมจากประเทศซาอุดีอาระเบีย
Amir Hajj หรือ Amer Hajj – สายพันธุ์อินทผลัมุ์จากประเทศอิรัก ผลมีผิวบางเนื้อบาง
Abid Rahim – สายพันธุ์ุ์อินทผลัมจากประเทศซูดาน แต่ในจีเรียจะเรียกว่า Dabino
Barhee หรือ Barhi – สายพันธุ์อินทผลัมุ์จากอาหรับ ลักษณะของผลเกือบกลม ผลสีเหลือง เมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลเข้ม
Bireir – สายพันธอินทผลัมุ์จากประเทศซูดานุ์
Datca Date – สายพันธุ์อินทผลัมจากประเทศตุรกี
Deglet Noor – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่นิยมปลูกมากในประเทศแอลจีเรียและประเทศตูนิเซีย
Derrie หรือ Dayri – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมจากทางตอนใต้ของอิรัก ลักษณะของผลยาวเรียว ผลสีเกือบดำ
Empress – สายพันธุ์อินทผลัมที่พัฒนาโดยครอบครัว DaVall ในอินดิโอแคลิเฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา โดยเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากสายพันธอินทผลัมุ์ Thoory แต่จะมีผลขนาดผลที่ใหญ่กว่า มีความหวานกว่า สีของผลครึ่งบนเป็นสีแทนออกน้ำตาล ๆสว่าง ๆ ส่วนครึ่งล่างเป็นสีน้ำตาล
Fardh หรือ Fard – สายพันธุ์อินทผลัมนี้พบได้ทั่วที่ประเทศโอมาน ผลมีรสีน้ำตาลดำ รสชาติหวาน เมล็ดมีขนาดเล็ก
Ftimi หรือ Alligue – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่เจริญเติบโตในประเทศตูนิเซีย
Holwah หรือ Halawi – สายพันธุ์อินทผลัมอาหรับ มีขนาดผลเล็กถึงปานกลาง รสหวานมาก
Haleema – สายพันธุ์อินทผลัมจากเมือง Hoon ในประเทศลิเบีย
Hayany – สายพันธุ์อินทผลัมจากอียิปต์ ลักษณะของผลมีสีแดงเข้มเกือบดำ
Honey – ยังไม่พบข้อมูลของสายพันธุ์อินทผลัมนี้
Iteema – สายพันธุ์อินทผลัมที่พบได้ทั่วไปในประเทศแอลจีเรีย
Kenta – สายพันธุ์อินทผลัมที่พบได้ทั่วไปในประเทศตูนิเซีย
Khadrawi หรือ Khadrawy – สายพันธุ์อินทผลัมอาหรับ และเป็นที่นิยมของชาวอาหรับอย่างมาก ลักษณะของผลเป็นสีดำ
Khalasah – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่มีชื่อเสียงมากในซาอุดีอาระเบีย เพราะมีความหวานที่พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป
Khastawi หรือ Khusatawi หรือ Kustawy – สายพันธุ์อินทผลัมจากอิรัก มีขนาดเล็ก ใช้ทำเป็นน้ำเชื่อม มีราคาแพง
Maktoom – สายพันธุ์อินทผลัมจากอาหรับ ผลมีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแดง เปลือกหนา รสหวานปานกลาง
Manakbir – ลักษณะของผลมีขนาดใหญ่
Medjool หรือ Mejhool – สายพันธุ์อินทผลัมจากโมร็อกโก เนื้อหวานฉ่ำ
Migraf หรือ Mejraf – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่นิยมมากในภาคใต้ของเยเมน ผลมีขนาดใหญ่ สีเหลืองทอง
Mgmaget Ayuob – สายพันธุ์อินทผลัมจากเมือง Hoon ในประเทศลิเบีย
Mishriq – สายพันธุ์อินทผลัมจากประเทศซูดานและซาอุดีอาระเบีย
Mozafati – สายพันธุ์อินทผลัมจากอิหร่าน ผลมีขนาดกลาง รสหวาน
Nabtat-seyf – สายพันธุ์อินทผลัมจากซาอุดิอาระเบีย
Rotab – สายพันธุ์อินทผลัมจากอิหร่าน ผลมีสีเข้ม
Sag‘ai – สายพันธุ์อินทผลัมจากซาอุดิอาระเบีย
Saidy หรือ Saidi – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่นิมาในประเทศลิเบีย เพราะรสหวานจัด
Sayer หรือ Sayir – จากอาหรับ ผลมีขนาดปานกลาง สีส้มถึงน้ำตาลเข้ม
Sukkary – สายพันธุ์อินทผลัมจากซาอุดีอาระเบีย เปลือกมีสีน้ำตาลเข้ม รสหวาน และมีราคาแพงที่สุด
Sellaj – สายพันธุ์อินทผลัมจากซาอุดิอาระเบีย
Tagyat – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่พบได้ทั่วไปในประเทศลิเบีย
Tamej – สายพันธุ์อินทผลัมจากลิเบีย
Thoory หรือ Thuri – เป็นสายพันธุ์อินทผลัมที่นิยมมากในแอลจีเรีย ผลสีน้ำตาลถึงแดง เปลือกเหี่ยวย่น มีรสหวาน
Umeljwary – สายพันธุ์อินทผลัมจากลิเบีย
Umelkhashab – สายพันธุ์อินทผลัมจากซาอุดิอาระเบีย เปลือกสีแดงสดใส
Zahidi – ผลมีขนาดกลาง เปลือกสีทองถึงน้ำตาลสว่าง
Zaghloul – เปลือกสีแดงเข้ม ผลยาว กรอบ

อินทผาลัม มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศเขตร้อน สายพันธุ์อินผาลัมที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนั้น ยังจำกัดอยู่เฉพาะอินทผาลัมพันธุ์ดังๆ มีชื่อเสียง โดยมีทั้งแบบเพาะเมล็ด และแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ

ใน ขณะที่ประเทศอื่นก็มีสายพันธุ์อินทผลัมของตัวเองมากมาย โดยรวมทั่วโลกแล้วจัดว่ามีอินทผาลัมหลายร้อยสายพันธุ์หรืออาจจะเป็นพันสายพันธุ์กันเลยทีเดียว มีทั้งอินทผลัมที่เป็นสายพันธุ์เดิม หรือ อินทผาลัมที่ผสมขึ้นมาใหม่

อินทผลัมแต่ละสายพันธุ์ก็มีเกรด มีราคา มีรสชาติของอินทผาลัมที่แตกต่างกัน สายพันธุ์อินทผลัมที่มีอยู่ทั่วโลกจำนวนมาก มีความเด่นของสายพันธ์ในประเทศนั้นๆ แตกต่างกันไป
สำหรับพันธุ์อินทผลัมที่มีชื่อเสียง นิยมส่งไปขายทั่วโลก โดยเฉพาะนำเข้ามาขายในประเทศไทยของเรานั้น มีหลายสายพันธุ์ เช่น อินทผลัมพันธุ์ Ajwa อินทผลัมพันธุ์ Barhee/Barhi อินทผลัมพันธุ์ Deglet Nour อินทผลัมพันธุ์ Mabroom อินทผลัมพันธุ์ Medjool อินทผลัมพันธุ์ Zahidi เป็นต้น

เราบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอินทผลัมที่เหมาะกับอากาศในประเทศไทย การคัดเลือกต้นกล้าอินทผลัม ต้นกล้าอินผลัมเพศผู้ ต้นกล้าอินทผลัมเพศเมีย ความแตกต่างระหว่างอินทผลัมที่เพาะด้วยเมล็ด และอินทผลัมที่เพาะจากเนื้อเยื่อ การปลูกอินผลัม การดูแลรักษาและการแก้ปัญหา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจัดจำหน่ายอินทผลัม

ต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุกสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามา เป็นต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์ดี
ที่ผ่านการรับรองว่า ถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ ทั้งอินทผลัมต้นตัวผู้ และอินทผลัมต้นตัวเมีย โดยมีเอกสารรับรองถูกต้องจากแลปที่นำเข้ามา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้สายพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตรงตามต้องการ

ต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสวนของเราทุกต้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมี
การฉีดยากำจัดเชื้อราก่อนส่งมอบให้ลูกค้า สนใจสั่งซื้อต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 084-653-0343 | 086-563-3630 | 090-631-6380

เรามีบริการจัดจำหน่าย ปลีก ส่ง อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์ดี ทั้งหน้าร้านและบริการจัดส่งถึงบ้านและสวนของท่าน

 

คำสืบค้น : อินทผลัม, อินทผาลัม, ต้นกล้าอินทผลัม , ต้นกล้าอินทผาลัม, อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ,
อินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อ, พืชเศรษฐกิจ, พืชทนแล้ง, พืชน่าปลูก, พี่ชทำเงิน, พืชความหวัง, พืชต่างประเทศ, บาฮี, บาร์ฮี, บาร์ฮิ, บาฮิ, เมดจูล, เม็ดจูล, เม็ดจูน, เมดจูน, ชิชิ, คาดาวี่,ชัลตาน่า, คาลาส, ซูกการี่,ซักการี่, อัจวาห์,อัจวา, คาลาส, อบูมาน, อาบูแมน,นาวาเดอร์, แซกไก,ซาไก, โคไนซี่, อัมเอ็ดดาฮาน, กานามิ, กานามี่, datepalm, date palm, datepalmtree, datepalm tree, date palm tree, datepalm tissue, date palm tissue culture, datepalm tissue culture, SHEISHI, KADRAWY, SULTANA, KHALAS, BARHI, SUKKARI, AJWAH, KHALAS, MEDJOOL, ABU MAAN, NAWADER, SAGGAI, KHONEIZI, KHONAIZI, KHENEIZI, UM ED DAHAN, GHANAMI (MALE)