ความรู้เกี่ยวกับ อินทผลัม หรือ อินทผาลัม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ อินทผลัม หรือ อินทผาลัม
การปลูกต้นอินทผลัม หรือ อินทผาลัม
ทำไมต้องเป็นอินทผาลัม เพาะเนื้อเยื่อ
ปัญหาและการดูแลรักษาต้นอินทผาลัม
การบำรุงและการดูแลรักษาต้นอินทผลัม
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทผาลัม
การตลาดอินทผลัม หรือ อินทผาลัม
สรรพคุณของอินทผาลัม
ประโยชน์ของอินทผลัม
สายพันธุ์อินทผาลัม
การปลูกอินทผลัมจากต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ด

 

อินทผลัม อินทผาลัม ผลไม้ทองคำ
อินทผลัม หรือ อินทผาลัม จากอดีตถึงปัจจุบัน “อินทผลัม”เป็นผลไม้ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมจะรับประทานอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอด ท่านศาสดามูฮาหมัด(ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน) ส่งเสริมให้มุสลิมละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผลัมกับน้ำเปล่า การรับประทานอินทผลัมเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมสดหรือแห้งนั้นจะอุดมประด้วยน้ำตาล ไขมัน โปรตีน และวิตามินที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย อินทผลัมนั้นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะดูดซึมเข้าสู่ตับอย่างรวดเร็ว และแปรสภาพเป็นพลังงานกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วกว่าสารอาหารตัวอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอินทผลัมสด ฉะนั้นอินทผลัมจึงเป็นอาหารที่แปรสภาพเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเริ่มมีการแพร่หลายในการปลูกต้นอินทผลัมแต่ก็ไม่มีผลผลิตมากมายสักเท่าไหร่นัก เพราะพึ่งจะหันมาปลูกกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการของผลไม้ชนิดนี้ยังเป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก ฉะนั้นผลผลิตจึงขาดแคลนอยู่

              

การปลูกอินทผลัมดีจริงหรือ....?

เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง เหมาะกับหลายพื้นที่ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าอินทผลัมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแต่มีราคาค่อนข้างสูงมาก และส่วนมาก มีแต่อินทผลัมแบบแห้ง ส่วนอินทผลัมสดมีน้อยมาก ในขณะที่ผู้ผลิตในประเทศมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ผลิตส่งตลาด ดังนั้นอินทผลัมจึงมีโอกาสเติบโตในตลาดบ้านเราได้สูงอย่างแน่นอน โดยทั่วไปอินทผลัมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 ปีก็จะผลิดอกออกผล ซี่งอัตราการให้ผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 150 - 250 กิโลกรัม/ต้น/ปี พื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ 25 ต้น (ระยะห่างของการปลูกที่แนะนำคิอ ไม่ต่ำกว่า 8 x 8 เมตร) ราคาอยู่ที่ประมาณ 400 บาท/kg ถ้าปลูก 1 ไร่ ก็จะมีรายได้ 200kg x 25ต้น x 400บาท x 1ไร่ = 2 ล้านบาท/10ไร่/ปี ถ้าเวลาผ่านไปราคาตกลงไปที่ 100 บาท/kg ปลูก 10 ไร่ ก็จะมีรายได้ 5 แสนบาท/1ไร่/ปี หรือถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานราคาตกต่ำไปอยู่ที่ 40 บาท/kg เหมือนผลไม้ทั่วไป ชาวสวนอินทผลัมก็ยังมีรายได้ 2 แสนบาท /ไร่/ปี ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากเมือเทียบกับพืชตัวอื่นๆ

ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม ถือว่าอินทผลัมเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเวลารับประทานในช่วงถือศีลรอมฎอนหรือช่วงการถือศีลอดสักประมาณ 3 เมล็ด ก็จะรู้สึกสดชื่น ช่วงเดือนรอมฎอนอินทผลัมจะมีการนำเข้าการประเทศตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก ประมาณกิโลกรัมละ 80-2,000 บาท เพราะฉะนั้นการปลูกอินทผลัมในประเทศไทยจะช่วยสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก เพราะตลาดยังขาดแคลนผลไม้ชนิดนี้มาก แถมยังมีราคาสูงแต่เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อินทผลัมไม่ได้จำกัดว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมที่รับประทานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถรับประทานได้ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาอีก เพราะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการแก่คนที่รับประทานเข้าไปอีกด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการปลูกอินทผลัมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย แต่ยังมีผลผลิตไม่มากพอต่อความต้องการของตลาด ถึงราคาจะค่อนข้างสูงแต่ผู้บริโภคก็ยังสามารถซื้อรับประทานได้เพราะผลผลิตมีน้อยตลาดที่รับส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบน ตามห้างสรรพสินค้าและผู้บริโภคที่มาสั่งจองถึงสวนเป็นผลไม้ทองคำ ขนาดต่างประเทศคนที่นำเข้ามาขายบ้านเราต่ำสุด 80-2,000 บาท ต่อกิโลกรัมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงตอนนี้จะเริ่มมีการปลูกอินทผลัมกันมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดลงขายในตลาดนัด ตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูง ประมาณกิโลกรัมละ 300-600 บาทเลยทีเดียว ถ้าผลผลิตออกเยอะจริงๆคงต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปีขึ้นไป ถึงจะมีราคาลดต่ำลง ตลาดก็อาจจะหล่นมาล่างหน่อย แต่ ณ ตอนนี้ตลาดล่างแทบไม่มีเลยขึ้นตลาดบนหมดราคาก็สูงเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของสวน

การดูแล ต้นอินทผลัม

อินทผลัมเป็นพืชที่ขอบอากาศร้อนและต้องปลูกอยู่กลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดส่องสว่างตลอดวัน อินทผลัมจะไม่เจริญเติบโตหากปลูกอยู่ในร่ม อินทผลัมสามารถเจริญเติบโตได้อุณหภูมิตั้งแต่ 7°C เป็นต้นไป โดยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่ 32°C และยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนไปถึง 38°C/40°C ซึ่งหากอุณหภูมิสูงกว่านี้อัตราการเจริญเติบโตของอินทผลัมจะเริ่มลดลง อินทผลัมสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ แต่ระยะเวลาต้องไม่นานจนเกินไป โดยจะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว ถึงแม้อินทผลัมสามารถทนแล้งได้ดีเป็นระยะเวลานานก็ตาม แต่อินทผลัมเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากในการให้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นจึงต้องมีการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาวด้วย สำหรับดินทีเหมาะสมคือดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบระบายน้ำที่ดีและมีอากาศถายเทได้สะดวก

การขยายพันธุ์ต้นอินทผลัม

การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์อินทผลัมสามารถทำได้ 3 วิธี คือ เพาะจากเมล็ด แยกหน่อจากต้นแม่ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์จากเมล็ดจะมีข้อดีคือขยายพันธุ์ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว โดยมีต้นทุนในระยะแรกต่ำกว่าวิธีอื่น แต่เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่่ไม่สมบูรณ์เพศ การขยายพันธุ์โดยเมล็ด โอกาสที่จะได้เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียมีอย่างละครึ่ง และเราจะไม่สามารถทราบเพศของต้นอินทผลัมจากการเพาะเมล็ด ต้องปลูกไว้และรอจนกว่าอินทผลัมจะออกดอกก่อนจึงจะทราบเพศ และถึงแม้ว่าเราจะได้ต้นตัวเมียไปปลูก แต่คุณภาพผลอินทผลัมก็จะไม่เหมือนกับต้นแม่ เนื่องจากผลอินทผลัมเป็นผลที่ได้จากการผสมเกสรข้ามต้น จึงถือว่าเมล็ดที่ได้เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ใช่พันธุ์แท้ ซึ่งไม่สามารถเรียกชื่อเดียวกับต้นแม่ได้ ทั้งนี้คุณภาพของผลอินทผลัม ทั้งในเรื่องของขนาดหรือรสชาดอาจจะแย่ลง หรือใกล้เคียงต้นแม่พันธุ์เดิม หรือดีขึ้นก็ได้ แต่มีเพียงส่วนน้อยมากที่คุณภาพจะดีขึ้น ส่วนมากจึงนิยมให้ตันที่เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อความมั่นใจในสายพันธุ์ เเละความคุ้มค่ามากกว่าการเพาะเมล็ด


 

คำสืบค้น : อินทผลัม, อินทผาลัม, ต้นกล้าอินทผลัม , ต้นกล้าอินทผาลัม, อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ,
อินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อ, พืชเศรษฐกิจ, พืชทนแล้ง, พืชน่าปลูก, พี่ชทำเงิน, พืชความหวัง, พืชต่างประเทศ, บาฮี, บาร์ฮี, บาร์ฮิ, บาฮิ, เมดจูล, เม็ดจูล, เม็ดจูน, เมดจูน, ชิชิ, คาดาวี่,ชัลตาน่า, คาลาส, ซูกการี่,ซักการี่, อัจวาห์,อัจวา, คาลาส, อบูมาน, อาบูแมน,นาวาเดอร์, แซกไก,ซาไก, โคไนซี่, อัมเอ็ดดาฮาน, กานามิ, กานามี่, datepalm, date palm, datepalmtree, datepalm tree, date palm tree, datepalm tissue, date palm tissue culture, datepalm tissue culture, SHEISHI, KADRAWY, SULTANA, KHALAS, BARHI, SUKKARI, AJWAH, KHALAS, MEDJOOL, ABU MAAN, NAWADER, SAGGAI, KHONEIZI, KHONAIZI, KHENEIZI, UM ED DAHAN, GHANAMI (MALE)